Vertel het digitaal

Al eeuwen vertellen mensen elkaar verhalen. Om de wereld te begrijpen. Om gevoelens een plek te geven. Om informatie over te brengen. Om belangrijke gebeurtenissen niet te vergeten. Vroeger werden verhalen van mond tot mond verteld. Vandaag hebben we een hele gereedschapskist vol digitale technieken om niet alleen een verhaal te vertellen, maar ook om te bewaren zodat ze niet verloren gaan.

digitaal verhaal

Als vormingsorganisatie binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk gebruikt Vormingplus Digitale Verhalen als middel om sociaal-maatschappelijke en/of culturele doelen te bereiken.

Vernieuwen Het maken van een Digitaal Verhaal is een speelse en praktische manier om vertrouwd te geraken met nieuwe mediatechnologieën. Door het gebruik van eenvoudige software, heeft men enkel basiscomputervaardigheden nodig om een krachtig resultaat te behalen.
Verbinden Het vertellen en delen van verhalen verbindt mensen met elkaar, met hun erfgoed, wijk, verleden en toekomst. Het kan ook gesprekken op gang brengen tussen buurtbewoners en de overheid, jong en oud, Belgen en Nieuwe Belgen, …
Versterken Digitale Verhalen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen in beweging te brengen, om de krachten in de wijk te mobiliseren en om zo bepaalde thema’s aan te kaarten.
Verbeelden Het creatieve proces is misschien wel de grootste motivatie om aan de slag te gaan met Digitale Verhalen. Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar krachtige beelden, de juiste woorden, naar hoe vorm en inhoud elkaar kunnen versterken.