A place and its story

‘A place and its story’ is een Grundtvig leerpartnerschap tussen Vormingplus Antwerpen en zes andere Europese organisaties actief in de (non- en informele) volwasseneneducatie. Historic Environment Education vormt het uitgangspunt van deze samenwerking. Het is een methode waarbij deelnemers reflecteren over hedendaagse maatschappelijke uitdagingen (integratie, gelijkheid, democratie…) aan de hand van een gebeurtenis uit het verleden. Het doel van dit partnerschap is om binnen het thema Historic Environment Education nieuwe werkvormen te ontwikkelen, waarbij het visuele en digitale belangrijke onderdelen zijn.

In dit project maakten 5 bewonersgroepen een digitaal verhaal over hun wijk.

 

Meer info over het project: www.a-place-and-its-story.eu